Sites

SITES-PALVELUIDEN MYYNTI ON TOISTAISEKSI KESKEYTETTY

Toistaiseksi en myy enää uusia sivuja
tai sivustoihin liittyviä palveluita.

OLEMASSA OLEVAT SIVUSTOT 
YLLÄPIDETÄÄN SOVITUSTI

Kaikki jo olemassa olevat palvelut ylläpidetään sovitusti, mutta lisäpalveluita ei enää myydä.