CSE

Tietotekniikan, engl. CSE – Computer Science and Engineering, DI-opinnot aloitin syksyllä 2016 Oulun yliopistossa Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Tavoiteaika Tekniikan kanditaatiksi on kevät 2019 ja Tekniikan diplomi-insinööriksi kevät 2021.

Syksyllä 2018 tulen valitsemaan opintosuunnaksi joko informaatiotekniikan, soveltavan tietotekniikan tai sulautetut järjestelmät.

Edistyminen

CSE

Mittaria päivitetään neljä kertaa vuodessa. Jokainen kulunut periodi on 5% opinnoistani.

CSE

Oulun yliopiston tietotekniikka tekee maailmanluokan tutkimusta konenäön, lääketieteellisen tekniikan, älykkään informaationkäsittelyn, tietoturvan sekä ubiikin internetin alueilla.

Kolme tutkimusryhmää ovat biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmä, jokapaikan tietotekniikka sekä konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskus.

Oulun yliopiston tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutus painottuu tietoteknisten laitteiden, palveluiden ja järjestelmien tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotannossa tarvittavien laaja-alaisten taitojen antamiseen. Tietotekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa valmiuksia mm. kehittää ratkaisuja tekoälypohjaiseen data-analyysiin, esineiden internetiin (IoT) ja vuorovaikutteisiin järjestelmiin.