Tapahtumien vuosi 2017 - Blogi - Oskari Järvelin - www.oskarijarvelin.fi

Olen harrastanut tapahtumatekniikkaa jo vuodesta 2008 ja helmikuusta 2016 alkaen olen toiminut ammattimaisesti teknisen tapahtumatuotannon freelancerina.

Sivutyönä tekemieni keikkojen määrä on kasvanut jo niin suureksi, että tänä kesänä rakensin oman web-pohjaisen kirjanpitotyökalun WP Secretaryn tekemisieni seuraamiseen. Palvelu tuottaa tarkkaa dataa keikoistani sekä analysoi tuota dataa osin automatisoidusti.

2017 avainluvut

Vuoden 2017 aikana olen tehny…

  • 35 tapahtuma
  • 62 työpäivää
  • 630 työtuntia

Työtunnit vastaavat keskimäärin neljää kuukautta täysipäiväisessä työssä. Keskimäärin yksi tapahtuma sisälsi 2 työpäivää ja 20 työtuntia.  Tapahtumissa tekemilläni lavoilla oli esiintymässä yhteensä 70 eri artistia.

Työtehtävät olivat pääasiassa valopöydän tarjoilemista tai valojen ajamista festivaalien päälavoilla, mutta vuoteen mahtui myös saliääni- sekä monitorimiksaamista, videokuvaamista, screenien pystyttämistä sekä sisältöjen ajamista, ja trussisupportien rakentamista sekä purkamista.

Tapahtumapaikkoja mahtui vuoteen hyvin kirjavasti yökerhoista kirkkoihin, hiekkarannoilta taidemuseoihin, olohuoneista jäähalleihin ja hevosmaneeseista konserttisaleihin.

Kuukausijakauma

Tapahtumien, työpäivien ja työtuntien esittäminen kuukausitasolla paljastaa alan erityspiirteet. Taulukko aukeaa suurempana klikkaamalla.

Päätelmät

Alkuvuosi on keikkojen kannalta hyvin hiljaista ja töitä on hyvin sattumanvaraisesti.

Keväällä ja joulun alla on paljon lyhyitä yksipäiväisiä tapahtumia, jotka eivät vie montaa työtuntia.

Kesällä on pidempiä monipäiväisiä festareita viikonloppupainotteisesti, joissa työtunteja kertyy paljon päivää kohden.

Toimintasuunnitelma 2018

Teknisen tapahtumatuotannon palvelujeni tulee vakiinnuttaa paikkansa merkittävänä osana vuosittaisesta toimeentulostani. Tarkoituksena on työllistyä kolmen kesäkuukauden ajaksi täysipäiväisesti (väh. 160h/kk) teknisen tapahtumatuotannon tehtäviin.

Tapahtumien määrän tulisi pysyä vuoden kokonaistuntimäärältään vähintään 10% kasvussa vuoteen 2017 verrattuna. Tavoitteena olisi työllistyä vuoden aikana myös kahden uuden työnantajan palvelukseen, ja saada uusia omia asiakkaita.

Palvelujeni tulisi kehittyä yhä ammattimaisemmiksi kasvattamalla substanssiosaamista työkokemuksen ohella. Teknisen tapahtumatuotannon osaamisen lisäksi tavoitteena olisi kasvattaa osaamista liiketoiminnasta sekä sen kehittämisestä.

Web-pohjaiseen kirjanpitotyökaluuni WP Secretaryyn tulen lisäämään automatisaatiota työajan seurantaan, laskutukseen ja tulevaisuudessa myös maksujen saapumisen rekisteröintiin. Aion kerätä aiempaa laajemmin dataa tuottamistani palveluista ja analysoida sitä aiempaa huomattavasti automatisoidummin.

Kaikille palveluilleni on tulossa yhteiset asiakaspalvelurajapinnat kanssani asioimisen helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja automatisoimiseksi.